top of page
UndervisningDorrit2_edited.jpg

Bliv 'kropshvisker'.

Gå i mesterlære fritiden og brug faget med det samme.

Hvem tager kurser og uddannelse  i BB?

Det gør fagfolk både inden for den  offentlige sundhedssektor og i den alternative branche .

Vi har således trænet og uddannet alle former for alternative behandlere samt psykomotorikere,  sygeplejersker, jordemødre og læger.

Er du psykolog, psykoterapeut eller coach, vil du også kunne få glæde af de kropslige og teoretiske værktøjer, du måske mangler for at inkludere sammenhængene mem krop, følelser og bevidsthed.

Vi planlægger et individuet forløb - eller et gruppeforløb

 • Privatundervisning.

 • Halv- eller heldagskurser.

 • Aftenkurser.

 • Weekendkurser.

Få en betalingsordning over  1 - 3 år

Kurser og enetime

Få nye indsigter, værktøjer og dynamikker i det
magiske arbejde med krop, følelser og bevidsthed.

Individuelt forløb

Stå i mesterlære og
få din egen uddannelse.

Privatundervisning - enetimer

 • Indledende samtale. 

 • Planlægningsmøde.

 • 1 introdag eller -aften med frivillig klient.

 • 6 halve dage eller aftener med frivillige klienter.

 • 1 uge eller 2 uger  mellem kurserne efter aftale.

Praktik 

 • Minimum 10 øvesessioner på klienter hjemme.

 • Læsestof og videoer.

 

Undervisningen kan forlænges efter aftale.

Som individuel elev i en BB-undervisning får du en helt personlig træning tilpasset din baggrund og dine behov.

Du kan med det samme benytte det du lærer i dit professionelle virke eller hjemme..

Du kan efter forløbet få din profil som BB-elev i et  ½ år på denne hjemmeside i en specialrubrik under 'Klinikker'.

Du må i undervisningsforløbet kalde dig BB-elev og tage lidt for dine sessioner.

Undervisningsforløbet giver ikke ret til efterfølgende at benytte BB-logo eller navnet BevisthedsBerøring, dette kræver en fuld BB-uddannelse. 

Men forløbet giver merit til en 1-årig, certificeret BB-uddannelse eller videregående kurser.

Endervisning enetimer
Forhåndstilmelding
RieMarie.jpg

Grupper
2-6 elever 

Kurser

 • 1 introkursus.

 • Et gruppeforløb kan være på 4 kurser kl. 9:30 -17:00 – eller 5 aftener kl. 17:00 - 21:30

 • 1 eller 2 uger  mellem kurserne efter aftale.

Praktik 

 • Minimum 9 øvesessioner hjemme.

 • 3 supervisioner à 2 timer.

 • 3 egensessioner à 2 timer

 • Læsestof og videoer.

 

Undervisningsforløbet kan forlænges efter aftale.

Som elev i en BB-undervisning får du en helt personlig træning tilpasset din baggrund og dit behov.

Du må kalde dig BB-elev og tage lidt for dine sessioner.

Et undervisningsforløb giver ikke ret til efterfølgende at benytte BB-logo eller navnet BevisthedsBerøring. 

 

Men forløbet giver merit til en 1-årig, certificeret BB-uddannelse eller videregående kurser.

Du kan efter forløbet få din profil som BB-elev i et  ½ år på denne hjemmeside i en specialrubrik under 'Klinikker'.

Kropslæsning.jpg

Hvad lærer jeg?

BB er en mesterlære, hvor teori og praksis går hånd i hånd.

Du får nye indsigter og kundskab i krop, berøring og bevidsthed gennem personlig oplevelse og praktisk øvelse.

Er der tale om privatundervisning (enetimer) skal der inviteres frivillige 'øveklienter' med. Skolen kan i en vis udstrækning være behjælpelig med 'øvekaniner'.

Vi planlægger sammen et individuelt forløb - eller et gruppeforløb - ud fra personlig baggrundserfaring og behov.

 • Teoreti

 • Demonstrationer

 • Egne BB-sessions

 • Vejledning (supervision)

 • Øve-sessioner hjemme (evt. egen klinik)

 • Læsning af kursusmappe og anden faglitteratur

 • Skriftlige opgaver bl.a. selvevaluering

 • Videoer

 • Gruppearbejde for for hold

2 nye, vigtige fag: dynamisk anatomi og eksistentiel fysiologi.

Minimum et 2 måneders forløb.

For en fuld BB-uddannelse (BB-certifikat) med ret til at benytte navn og logo kræves et 1-årigt forløb.

Få en betalingsordning over 1-3 år

For et årsforløb (fuld uddannelse) betalingsordning op til 5 år.

AdobeStock_207372460.jpeg

Se også

DKUC

Over 30 års erfaring med

kurser og uddannelse

BB-anatomi absigt krop.jpg
Dynamisk Anatomi

Nyt fag om de underliggende dynamikker i kroppens strukturer.

Krop i marmor X Fys.jpg
Eksistentiel fysiologi

Nyt fag - også kaldet  'kroppens psykologi' - som handler om, hvorfor kroppen gør, som den gør.

bottom of page