top of page

Dynamisk anatomi

Nyt fag til forståelse af skjulte sammenhænge
og dynamikker i kroppen

Kroppens skjulte viden.jpg

Kroppens 8 hjerner.

Hvis vi tror, at vores tanker er det overordnede i menneskekroppen, så har vi ikke forstået vores egen natur. Når vi bliver udsat for uro, krise eller farer, så overruler reptilhjernen, regnormehjernen og insekthjernen øjeblikkelig den logiske tænkning.

Derfor kan stress, angst, udbrændthed og depression ikke tales eller tænkes væk. Der skal snakkes direkte med kroppens dybere lag bl.a. ved mild berøring.

De 8 hjerner.jpg

Vores bevidsthed har udspring i alle kroppens dynamikker, som er udviklet gennem 2,4 milliarder års evolution. Angst, sult, længsel, yngelpleje, seksualitet, sanselighed, forståelse, skam og gruppetilhørsforhold, nysgerrighed m.m. er direkte knyttet til kroppens 8 hjerner. 

Kroppens 3-deling

Kroppens 3-deling er holistisk, dvs. at vilje, følelse og bevidsthed (plante, dyr og menneske) gentager sig i alle enkeltdelene.

Kroppens 3-deling.png

Skelettet danner tre hulrum: bækken, brystkasse og kranium, som repræsenterer 3-delingen i kroppens overordnede struktur – men ansigt, arme, ben og fingre er også 3-delte.

Når vi arbejder med krop, berøring og bevidsthed giver disse strukturer og dynamikker mening fysisk, følelsesmæssigt og bevidsthedsmæssigt.

Plantekroppen

Kroppen er både plante (bl.a.det autonome nervsystem), dyr (bl.a. sanser og følelser) og menneske (bl.a. jeget og mental bevidsthed).

Plantedelen er omvendt, den har rødderne ved hovedet (hvor føden indtages) kroppen svarer til stenglen, hvor lunger og fordøjelse svarer til plantens blade, og blomsten, der hos planten vender op mod solen, vender ned mod bunden - dvs kønnet.

Pige fm blomst kopier.jpg
39 træspejling.jpg
67 spejling over diafragma.jpg

Omvendt spejling

Da plantedelen vender omvendt har kroppen to 'hoveder', to poler, og der er en spejlig hen over mellemgulvet (diafragma).

I praksis betyder det, at spændinger og nedlukninger i bryst, hals og mund svarer til spændinger og nedlukninger i bækken, bug og bækkenbund.

I BB-arbejdet har dette overordentlig stor betydning.  Spændinger i nakke, hals, skuldre og bryst giver sig først helt, når der samtidig afspændes i bækken, bug og bækkenbund.

Se evt. om arbejdet med bækkenbund og køn HER.

I oldtidens Ægypten og Grækenland vidste man,
at naturen, evolutionen og hele universet
var repræsenteret i menneskekroppens
skjulte dynamikker.

Helt fysisk består 99% af kroppen kun af 6 grundstoffer: ilt, brint, kalk, kul, kvælstof og fosfor, og de 4 elementer repræsenteres af kroppens inddeling i: Fast (stabilitet), flydende (flow), kulde (næring), varme (drivkraft) og gnist (den livgivende skaberkraft).

Kroppens elementer.jpg

Læs mere om dynamisk anatomi i bogen Den bevidste krop og på bloggen.

Alt hænger sammen, og alt er levende.

Cicero
Rom 106-43 f. Kr.

Når kroppen slipper musklelpansret.

Næste artikel

Nyt fag, som man også kunne kalde  'kroppens psykologi', handler om, 

hvorfor kroppen gør, som den gør.

Podcast om kroppens muligheder.
Podcast
'Lyden af et bedre liv'
Interview af Bjørn Herold Olsen
Afspæning som harmoniserer.
Hvordan virker BB?

Indre afbalancering af

krop, følelser og bevidsthed

bottom of page