UndervisningDorrit2_edited.jpg

Bliv certificeret ConsciousTouch-coach

Gå i mesterlære i fritiden og brug faget med det samme.

Hvem tager kurser og uddannelse i CT?

Det gør fagfolk både inden for den  offentlige sundhedssektor og i den alternative branche .

Vi har trænet og uddannet  fysioterapeuter, psykomotorikere,  sygeplejersker, jordemødre og læger samt en lang række af forskelligt uddannede alternative behandlere.

Er du psykolog, psykoterapeut eller coach, vil du kunne få stor glæde af de kropslige og teoretiske værktøjer, du måske mangler for at inkludere sammenhængene mellem krop, følelser og bevidsthed.

Vi planlægger et individuet forløb - eller et gruppeforløb

Kursus indhold                      se mere HER

Få en betalingsordning over  12-24 måneder.

Vi afholder også specialdesignede workshops for andre faggrupper, uddannelsescentre og foreninger

 • Fysioterapeuter

 • Psykoterapeuter

 • Jordemødre

 • Yogacentre

 • Klikfællesskaber

 • BSDS-, Torum- og Manuvisongrupper

 • og andre

 

Krav:

Læs førsts bogen 

'Den bevidste krop – et sanseredskab til selvforståelse'

Bestil den HER

Undervisning

Få nye indsigter, værktøjer og dynamikker i det
magiske arbejde med krop, følelser og bevidsthed.

RieMarie.jpg

Master Class
Har du en uddannelse, kan du skrive dig op til neste hold, som oprettes primo 2023

Kurser

 • 1 introkursus.

 • Et grundforløb på 6 kurser kl. 10:00 -16:30 – eller 9 aftener kl. 17:00 - 21:30

 • 1 eller 2 uger  mellem kurserne efter aftale.

 • Eller 4 weekender - en gang om måneden.

Praktik 

 • Minimum 10 øvesessioner i egen klinik eller hjemme.

 • 6 supervisioner à 2 timer.

 • 6 egne CT-sessioner à 2 timer3 samtaletimer (studievejledning)

 • Læsestof og videoer.

 

Undervisningsforløbet kan forlænges efter aftale eller udbygges med specialkurser med fokus på enkeltområder så som wellness og livskvalitet, chok og traumer, bækken og seksualitet, graviditet og fødsel, spiritualitet, glæde og kærlighed - og andre temaer.

Hvem kan deltage?

Mester Class er for dig, som har en professionel baggrund og som igennem en årrække regelmæssigt har arbejdet med menneskers personlige udvikling som terapeut, coach eller underviser.

 

Indhold

Der undervises i bevidstheds-udvikling, samtale, dynamisk anatomi og eksistentiel fysiologi   (kroppens psykologi) .

Forløsende krop-psykearbejde ved egne CT-sessioner og øvepraktik.

Du kan med det samme benytte det du lærer i dit professionelle virke eller hjemme.

Et gennemført undervisningsforløb giver ret til efterfølgende at benytte CT-logo og navnet CT-terapi.

Et kursusforløb kan betales over 12-24 måneder.

 

Krav:

Læs først bogen   

'Den bevidste krop

– et sanseredskab til selvforståelse'

Bestil den HER

 

Individuelt forløb

Stå i mesterlære og
få din egen uddannelse.

En privatundervisning kan se sådan ud:

 • Indledende samtale. 

 • Planlægningsmøde.

 • 1 introdag eller -aften med frivillig klient.

 • 6 halve dage eller aftener med frivillige klienter.

 • 1 uge eller 2 uger  mellem kurserne efter aftale.

 • 7 egne CT-sessioner à 2 timer.

 • 7 Supervisioner

 • 3 samtaletimer (studievejledning)

Praktik 

 • 10 øvesessioner på klienter hjemme.

 • Læsestof og videoer.

 

Undervisningen kan forlænges efter aftale.

Krav:

Læs førsts bogen 

'Den bevidste krop

– et sanseredskab til selvforståelse'

Bestil den HER

Som individuel elev i en CT-undervisning får du en helt personlig træning tilpasset din baggrund og dine behov.

Du kan med det samme benytte det du lærer i dit professionelle virke eller hjemme.

Som elev i en CT-undervisning får du en helt personlig træning tilpasset din baggrund og dit behov.

Du må kalde dig CT-elev og tage lidt for dine sessioner.

Et gennemført undervisningsforløb giver ret til efterfølgende at benytte CT-logo og navnet CT-terapeut. 

Senere kan der blive knyttet en overbygning til grundforløbet evt. med et speciale.

Se priser og betalingsaftale

 
Kropslæsning.jpg

Hvad lærer jeg?

CT er en mesterlære, hvor teori og praksis går hånd i hånd.

Du får nye indsigter og praktiske færdigheder i krop, berøring og bevidsthed gennem personlig oplevelse og praktisk øvelse.

Er der tale om privatundervisning (enetimer) skal der inviteres frivillige 'øveklienter' med. Skolen kan i en vis udstrækning være behjælpelig med 'øvekaniner'.

Vi planlægger sammen et individuelt forløb - eller et gruppeforløb - ud fra personlig baggrundserfaring og behov.

 • CT- metodik

 • Anatomi

 • Dynamisk anatomi

 • Eksistentiel fysiologi

 • Kropslæsning

 • Bevidsthedsudvikling

 • Samtaleteknik

 • Demonstrationer

 • Egne CT-sessioner

 • Supervisioner

 • Øve-sessioner hjemme (evt. egen klinik)

 • Samtaler (studievejledning)

 • Læsning af kursusmateriale og anden faglitteratur

 • Skriftlige opgaver bl.a. selvevaluering

 • Videoer

 • Gruppearbejde for hold

 

 
AdobeStock_207372460.jpeg

Se også

DKUC

Over 30 års erfaring med

kurser og uddannelse

BB-anatomi absigt krop.jpg
Dynamisk Anatomi

Nyt fag om de underliggende dynamikker i kroppens strukturer.

Krop i marmor X Fys.jpg
Eksistentiel fysiologi

Nyt fag - også kaldet  'kroppens psykologi' - som handler om, hvorfor kroppen gør, som den gør.