top of page

vejenind.nu - BLOG

Hjertet er kroppens stærkeste energi

Hjertets energifelt omkring kroppen kan måles ved hjælp af EKG (elektrokardiogram) og giver 40-60 gange større udsving end det, der kommer fra hjernen. Hjerteenergien kan måles fysisk i 1 meters afstand fra kroppen.


Empati, kærlighed og intuition er menneskets stærkeste gaver, og benyttes disse som et bevidst valg af den enkelte, kan det forandre ikke alene den enkelte person men også andre i nærheden.

Forsøg har vist, at der sendes flere impulser fra hjertet til hjernen end omvendt, og disse kan opfanges og måles i hjernen på andre personer i nærheden.

På personer, som står hinanden nært, kan man måle øjeblikkelig respons på stærke følelser i begge hjerter, og der sker en voksende synkronisering mellem fx mor og barn og nære ægtepar eller venner.


Hjertet er kroppens 'motor'

Hjertet slår ca. 115.000 gange i døgnet

Hjertets blodkar er tilsammen 90.000 km langt og kan nå rundt om jorden 2 gange

Hjertet leverer et samlet tryk på 1 ton i timen - nok til at løfte en mellemstor bil

Når hjertet åbner sig slipper kroppens angst og ensomhed, og følelsen af indre forbundethed og glæde kan få lov at trænge igennem.

Kroppen er skabt til glæde og kærlighed, og dette kommer inde fra 'hjertets lønkammer'.


I BevidsthedsBerøring er hænderne 'en forlængelse af hjertet', ​​og der skabes et bekræftende møde med klientens krop. Via afspænding, tryghed og mild, empatisk berøring, smelter kroppens forsvar, som blandt andet består af ubevidste muskelspændinger, stivnet bindevæv og 'kamp og flugt'-systemerne i reptilhjernen samt stresshormoner i kroppen.


Når en BB-facilitator samtidig følger åndedrættet hos klienten, så skabes der ro og tryghed, og al tidspres forsvinder. Stresshormonerne adrenalin og kortisol erstattes af oxytocin (kærlighedshormon) og serotonin (tilfredsheds- og glædeshormon).


Comments


bottom of page