top of page

vejenind.nu - BLOG

COVID-19 er en positiv gamechanger for menneskeheden

Aldrig i menneskehedens historie har så mange vidt forskellige dele af verdenssamfundet arbejdet sammen om et fællesprojekt med så stort fokus og drastiske tiltag som ved Covid-19 pandemien.

I Danmark ser vi alle offentlige myndigheder, samtlige politiske partier, virksomheder og private samt arbejdsgivere og lønmodtagere fokusere i enighed og respekt.

Det bringer de bedste egenskaber frem i os, hvilket beviser, at vi som menneskehed med fælles indsats og fokus også kan løse CO2-udledning, forurening, fattigdom, sult og krig samt den omfattende og endnu ikke anerkendte stråleforurening, vi selv skaber.

Covid-19 virussen højner vores forståelse for liv og ansvarlighed – en lille mikroorganisme, som udspringer fra et område af verden, hvor menneskerettigheder, forurening, dyremishandling og magt har været dominerende i mange generationer.


Mikroorganismer responderer på omgivelser og adfærd

I fugtige kældre opstår der råd, skimmel og mug. På træer og huse vokser der mug, alger og svamp, når vægge og plankeværker ikke vedligeholdes.

I jordbunden omdanner mikroorgnanismer derimod al nedfalden biologisk materiale til frugtbar muld, som planterne kan opsuge næringsstoffer fra gennem rødderne. Uden mikroorganismer i skovbunden kunne træerne ikke overleve. I dag ved man desuden, at træer kommunikerer indbyrdes via rødderne og mikroorganismerne i jordbunden (Wood Wide Web).

De største organismer i skoven er faktisk kæmpe, underjordiske svampeorganismer, som gennemstrømmer hele skovbunden, og de små svampeformationer, der dukker op af jorden, er blot enkelte blomsterstande på de kæmpe, underliggende organismer.


Mikroorganismer er årsagen til, at vi fungerer som mennesker

I de første uger og måneder af et spædbarns liv er det af største vigtighed, at barnet får opbygget en tarmflora, så tarmene bliver i stand til at optage de nødvendige næringsstoffer.

Alle voksne mennesker har mellem 1 og 2 kilo mikroorganismer i tarmene, hvis processer forbereder maden til optagelige næringsstoffer. I vores blod og celler sørger millioner af mikroorganismer for, at kroppens funktioner bliver varetaget, og at bl.a. immunforsvaret fungerer. I øvrigt består menneskekroppen af ca. 37,2 tusind milliarder enkeltceller (selvstændige mikroorganismer), som samarbejder.


Livet på jorden blev skabt af mikroorganismer

Det første liv i urhavet for 2,4 miliarder år siden var blågrønalger, som bandt kulstoffet i CO2 til organisk materiale og frigav ilt. Mikroorganismerne opbyggede alkoholer, peptider, cellulose, fruktose og meget mere af jordens grundstoffer, ligesom planterne fortsat gør det i dag.

Det er livets værksted, som via solens livgivende stråler omformer kemi til biokemi.

Al den ilt, O2, som blågrønalgerne frigav gennem hundrede millioner af år, fyldte først verdenshavene. Senere fyldtes atmosfæren af ilt til ca. 20%, så vi i dag kan trække vejret.

I dag sidder blågrønalgerne også i bladene - det er grønkornene, der via fotosyntesen binder kulstoffet fra C02 og frigiver ilt til atmosfæren.


Gaya - eller 'Moder Jord'

I oldtidens Grækenland kaldtes gudinden for Jorden og alt liv for Gaya.

I følge Gaya-teorien, udformet af den britiske forsker James Lovelock i 1970'erne, er alt liv og hele atmosfæren styret af livet selv.

Da de første satellitbilleder for 50 år siden viste skiftende situationer fra jordens overflade, kunne man følge, hvordan CO2-indholdet steg i atmosfæren ved løvfald under efterår og vinter. Så opstod der samtidig store, mælkehvide banker i Atlanten og Stillehavet, som viste sig at være mægtige formationer af kiselalger, som optog kulstoffet fra CO2 i luften og dermed opretholdt iltbalancen i atmosfæren.

Efter atomreaktorudbruddet i Tjernobyl i 1986, hvor søndenvinden førte radioaktiviteten mod Finland og Sverige, så man, at der overalt på Nordkap begyndte at brede sig kæmpe tæpper af lav, som man ikke havde set tidligere. Det viste sig, at netop denne lav kunne optage radioaktivitet fra luften, ligesom de tonsvis af nye svampe, der myldrede frem af jorden omkring Tjernobyl.

På det seneste har man også fundet en ny bakterieart, som kan nedbryde plastik, fx i verdenshavene.


Gaya sørger for at regulere livet på Jorden.

Man kan sige, at Covid-19 virussen lige nu højner den menneskelige adfærd til samarbejde, og der forurenes nu mindre end nogensinde pga. mindre trafik både i luften og på jorden.

I Beijing ser man lige nu solen klart for første gang i mange år pga. nedsat os fra biler og fabrikker.

Måske er Covid-19 en lille reminder fra naturen om, at vi som menneskehed skal vokse i evolutionen og komme væk fra dyrisk grådighed, magt og strid og i stedet finde vores egentlige menneskelighed frem, nemlig samarbejde, empati og fælles respekt i hensyntagen til hinanden og naturen.

Og det er det, vi så småt er vidne til nu. Og på tide!

Det redder os måske i virkeligheden fra noget, der er meget værre end influenza/lungebetændelse, nemlig vores egen, ukontrollerede grådighed, magtsyge og krig.

 

Læs bogen

En gylden understrøm – om den livgivende skaberkraft midt i en Coronatid.


Livet på jorden er også en bevidsthedsvækst - en opvågning.

Bag de ydre former og dynamikker ligger der en bevidst udviklingsstrategi - en evolution både biologisk og bevidsthedsmæssigt.

Se mere om bogen og bestil den her


 

bottom of page