top of page

BB-træning

Selvudvikling og faglig fordybelse

Få et nyt perspektiv på det at være menneske

Dag- og aftenkurser samt weekendkurser

Personlig træning eller holdforløb er for dig, som​

  • har lyst til at arbejde med dig selv og andre via krop, berøring og bevidsthed

  • er villig til at give slip på egne forestillinger og se på verden og dig selv på en ny måde

  • vil afsætte fornøden tid til at arbejde med sig selv, læse faglitteratur, give øvesessioner hjemme, samt få vejledningstimer  og egensessioner i tiden mellem træningerne

  •  har læst bogen 'Den bevidste krop - er sanseredskab til selvudvikling'  (kan købes med rabat ved foredrag og introkursus)

En BB-undervisning kræver fuld opmærksomhed i træningsforløbet, dvs. at der skal være rigelig plads til at øve sig, læse kursusmateriale og bøger, lave skriftlige opgaver samt at have overskud (være udhvilet) til undervisningen.

Undervisningen
skabes også af eleverne

Et træningsforløb er grundigt planlagt, men rummer altid plads til den nødvendige inspiration i øjeblikket ud fra deltagernes egne oplevelser.

BB handler om sammenhængene mellem krop, følelser og bevidsthed, så derfor er det også  deltagerne, der sætter dagsordenen og er ikke kun et undervisningssystem.

På den måde forbliver både faget og træningen levende og relevant. Hver person har sit eget, indre mesterskab, og BB-faget udvikles af det netværk af enkeltpersoner, der praktiserer det - også eleverne.

Se elevudtalelser

BB-uddannelse i 2023

Forhåndstilmelding HER

Bev%C3%A6gelser_edited.png
Mia Praktikår.jpg

I træningen indgår flere af disse elementer:

Krop, berøring og bevidsthed

Lær om de forbundne landskaber i krop, sjæl og ånd – dvs. krop, følelser og bevidsthed. Megen medicinsk og psykologisk viden har en dybereliggende forklaring i kroppens 3-deling i plante, dyr og menneske.

Dynamisk anatomi

Dynamisk anatomi påviser andre dynamikker i kroppen end dem, som videnskaben har erkendt til dato. Bl.a. en viden om krop og følelser, som også var kendt i fx det gamle Grækenland og Ægypten samt i Kina og Indien.

Eksistentiel fysiologi

- også kaldet 'kroppens psykologi' – hvorfor gør kroppen, som den gør? Kroppen reagerer ud fra alle de dynamikker og forsvarsmekanikker, som er opbygget gennem 2,4 milliarder års evolutionær 'produktudvikling'.

BB-uddannelse i 2023

Forhåndstilmelding HER

Øvelser

Kurserne er tilrettelagt som afvekslende  workshops, hvor der jævnligt indgår øvelser i fx brugen af sproget, greb og teknikker samt kroppens udtryk og discipliner så som 'kropslæsning' og åndedrættets dynamik.

Praktik

Et træningsforløb i BevidsthedsBerøring er en mesterlære dvs. øvelse gør mester. Der fokuseres på opbygningen af dit eget, indre mesterskab, som kan vokse resten af livet. Der er praktik på kurserne og imellem kurserne.

Skriftligt

Der er mindre skriftlige opgaver bl.a. i dynamisk anatomi, eksistentiel fysiologi samt beskrivelser af klientforløb og selvrefleksioner, omkring dit eget arbejde med faget

Litteratur

Du får en litteraturliste med enkelte fagbøger, som skal læses undervejs bl.a. 'Den bevidste krop'.

DKUC udgiver også 3 kompendier, som udgør kernen i uddannelsen bl.a. et gratis undervisningskompendium.

Undervisningsvideoer

På de fleste kurser vises der videoer med relevans for uddannelsen. Her er tale om alt fra kvantefysik, lægevidenskab, kropsterapi og bevægelseskunst til oplæg fra TED-talks og lignende foredragssider.

Indre viden

Videoer af foreskellig længde fra 5 - 35 min. bl.a. med uddrag af Prem Rawats taler om de medfødte indre skatte, om vores indre kerne og uudnyttede ressourcer.

Se mere på  'Indre Viden' .

Værktøjer til arbejdet med kroppens lag

På enkelte kurser kan der være gæstelærere med forskellig baggrund i arbejdet med krop og bevidsthed.

Vi kan få oplæg fra læger, psykologer, clairvoyante,  coaches og andre fagfolk.

Se samarbejdspartnere

Download

BB-uddannelse i 2023

Forhåndstilmelding HER

Book en samtale

Inden påbegyndelsen af BB-træningsforløb anbefales det, at du deltager på et foredrag, som jævnligt udbydes af DKUC i Søborg.

Forudsætningerne for at påbegynde uddannelsen er, at du  har læst bogen 'Den bevidste krop' og har haft en personlig samtale i DKUC i Søborg.

BBgruppe2014.jpg

Se også

Elevudtalelser

Afslutning af BB-grunduddannelsen 2020

Blog, podcast, video, artikler, posters, plakater, bog, bøger,
Blog
Artikler om krop og bevidsthed samt seneste forskning
Kurser og uddannelse i kropsterapi.
Skolen:

Vækst og udvikling.

Foredrag, kurser og uddannelse.

bottom of page